Pár slov o škole

 

  Naši školu najdete v  malebné horské lázeňské obci Karlova Studánka, ležící v  hlubokém údolí řeky Bílé Opavy na úpatí Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Díky přírodním a klimatickým podmínkám zde vzniklo lázeňské a rekreační centrum a Karlova Studánka je právem nazývána „Perlou Jeseníků“.
  Základní škola je umístěna společně s  Obecním úřadem Karlova Studánka v  bývalé lázeňské budově (původně Pruský dům), vystavěné v  samotném centru lázní již v  roce 1824. Prostory školy prošly v  posledních letech celkovou rekonstrukcí a poskytují žákům atypické, útulné a moderní podmínky k  výuce.
Stejně zrenovované a téměř rodinné prostředí je vytvořeno pro děti mateřské školy, která je umístěna v  protilehlé budově. Oba tyto historické objekty spadají do památkové péče. K  výuce venku slouží terasa před budovou základní školy, ke sportování a hrám mají děti k  dispozici nově vybudované hřiště.
   Počet obyvatel Karlovy Studánky je nevysoký, což se samozřejmě odráží i na nízkém počtu dětí v  naší škole, a proto rádi přijímáme i děti z okolních obcí. Díky dobrému autobusovému spojení i přizpůsobení školních a mimoškolních aktivit není dojíždění problémem, takže je mezi námi až 50 % dojíždějících dětí.

 Základní škola je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. Organizace výuky je málotřídní, to znamená, že ve dvou třídách spojujeme 2 – 3 ročníky. Žáci si rychle zvyknou na střídání přímého působení učitele a naučí se brzy samostatné i skupinové práci. Na jednu třídu připadá průměrně  12 žáků.  Mateřská škola přijímá děti ve věku od 2 do 6 let, počet zapsaných dětí je maximálně 20.

  Díky malému kolektivu můžeme všem dětem poskytnout opravdu důsledný individuální přístup, vytvoření přátelské atmosféry, časté využívání netradičních forem práce i výuku mimo budovu uprostřed přírody. Naším specifikem je i poskytování kvalifikované pomoci integrovaným žákům.
  Překrásná okolní příroda přímo vybízí ke sportovním a poznávacím aktivitám. Základní škola disponuje lyžařskou výbavou pro všechny žáky, takže nás v  zimě můžete potkat na zasněžených svazích nebo ještě častěji v  běžeckých stopách, kde všechny naše děti zvládnou základy lyžování. Přírodu zamozřejmě objevujeme i v  ostatních ročních obdobích, kdy ji nejen poznáváme, ale i ošetřujeme a chráníme.
  K velkým přednostem naší školy patří pestrá nabídka mimoškolních činností, které uskutečňujeme zdarma v  rámci přitažlivých aktivit ve školní družině nebo v  četných zájmových kroužcích vedených pedagogy.