Zaměstnanci školy

Ředitel školy
Třídní učitelka II.třídy ( 3., 4. a 5. ročník)
Učitelka VL
Mgr. Ivana Kováčiková
Třídní učitelka I. třídy (1. a 2.ročník)
 Učitelka AJ - 3.,4. a 5 ročník
Mgr. Zuzana Běhalová
Vychovatel školní družiny
Učitel předmětů PŘ, TV,  INF, PV
Pavel Patterman
 Asistent pedagoga  Zuzana Sedláková
Vedoucí učitelka MŠ
Jana Paňáková
Učitelka MŠ
Jana Paňáková, B. Tomanová
Mzdová účetní
Ing. Ivana Novotná
Účetní J. Štiaková
Vedoucí školní stravovny
Zuzana Míčková
Kuchařka
Zuzana Míčková
Uklízečka ZŠ, výdej stravy ZŠ
Ing. Pavla Skrutková
Uklízečka MŠ Anna Kučírková