Školní družina

Zájmová činnost ŠD
ve školním roce 2021/2022
 
Vedoucí ŠD:  Pavel P a t t e r m a n
 
Pondělí - pátek  12.00 - 14.30 VŠEOBECNÁ ČINNOST ŠD
Pondělí - čtvrtek  14.30 - 15.45 - 16.45  ZÁJMOVÁ ČINNOST ŠD:
               Pondělí 14.30 – 15.45 PC
               Úterý    14.30 – 16.45 Pokusy
               Středa   14.30 – 16.45 Turistika
               Čtvrtek 14.30 – 15.45 Míčové hry
               Pátek   12.00 - 14.30  ŠD končí ve 14.30