Školní družina

Zájmová činnost ŠD
ve školním roce 2017/2018
 
Vedoucí ŠD:  Pavel P a t t e r m a n
 
Pondělí - pátek  11.30 - 14,00 VŠEOBECNÁ ČINNOST ŠD
Pondělí - pátek  14.00 - 15.45  ZÁJMOVÁ ČINNOST ŠD:
               Pondělí 14.00 – 15.45 Orientační běh
               Úterý    14.00 – 15.45 Míčové hry
               Středa   14.00 – 15.45 Práce na očítači
               Čtvrtek 14.00 – 16.30 Turistika / běžky
               Pátek     ŠD končí ve 14.00