Akce školy v roce 2009/2010

Září
- Seznámení dětí i rodičů se školním řádem, s požadavky nového školního roku
   a s cíly i průběžnými výsledky školních projektů
- Zahájení kurzu plavání
Příchod podzimu - lampióny, stezka odvahy
Říjen
- Pokračování kurzu plavání
- Orientační hra pro žáky málotřídních škol v Karlově Studánce
Listopad - Ukončení kurzu plavání v Břidličné, vydání „Mokrého vysvědčení"
- ZIMNÍ BESÍDKA dětí ZŠ a MŠ, rozsvícení vánočního stromu v K. Studánce
Prosinec
- Mikulášská nadílka
- Vánoční rolnička – meziškolní pěvecká soutěž koled ve Vrbně p. P.
 - volba ŠKOLNÍ SUPERSTAR, vánoční nadílka dětem ZŠ
Leden
- Dobytí SEVERNÍHO PÓLU - akce turistického kroužku
Únor - Tréninky v lyžování
Březen
Duben
- Den Země - sázení stromků
- Čarodějný den
- Setkání málotřídních škol v Malé Morávce v rámci projektu SPOLUPRÁCE
Květen
- Besídka dětí MŠ pro maminky
- Májová notička – pěvecká soutěž žáků ZŠ v Břidličné
- Školní výlet
Červen