Plán akcí 2014-2015

 

Září
 - zahájení kurzu plavání
 - turistický kroužek: čištění jezírka, Křížek, Vyhlídka
Říjen
 - vítání podzimu - lampiony, stezka odvahy
 - zahájení činnosti zájmových kroužků - flétna, keramika, ruční práce, angličtina,
   vaření, aerobik
 - přírodovědný seminář - zkoumáme pavouky
 - turistický kroužek: kaštany, indiánské léto
Listopad
 - ukončení kurzu plavání, MOKRÉ VYSVĚDČENÍ
Prosinec
 - vystoupení žáků ZŠ - Živý Betlém, rozsvícení vánočního stromu
Leden
Únor
 - zimní sportování na bobech i na běžkách
 - MŠ: Soví bál
Březen
Duben
 - příchod jara: první žába, vynášení zimy
 - Den Země, akce k ochraně přírody: žáby, čištění lesa, recyklace odpadků,          
 - internetová soutěž Evropa kolem nás
Květen
 - vystoupení ke Dni matek
 - účast na meziškolní přírodovědné soutěži "Zlatý list"
 - turistický kroužek: Lyra, Vyhlídka, Hubertka, posedy
Červen
 - setkání málotřídních škol - ZŠ Hošťálkovy
 - florbalový turnaj v Dolní Moravici
 - Den dětí - vítání léta
 - turistický výlet  -  Bílá Opava
 - orientační hra společně se ZŠ Malá Morávka a ZŠ Dolní Moravice
 - cyklovýlet  -  Rejvíz
 - vysvědčení, ukončení školního roku