Zápis do 1. třídy - pokyny

Informace o zápisu do 1.třídy v ZŠ a MŠ Karlova Studánka pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez přítomnosti dětí ve škole. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční.

Podle ustanovení §36 odst. 4zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů jsou rodiči povinni přihlásit své děti k základnímu vzdělávání.

Pro školní rok 2020/2021 se zapisují děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014, včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020

Způsob podání žádosti o přijetí nebo odklad

Rodiče vyplní žádost DOC nebo PDF, zápisní list DOC nebo PDF a podepsané je doručí do školy z následujících způsobů:

1. Datovou schránkou na ID schránku školy

2. Mailem s uznávaným elektronickým podpisem

3. Podepsanou žádost zašle poštou na adresu školy

4. Podepsanou žádost doručí osobně do školy – je nutné předem telefonicky domluvit.

Pokud bude rodič žádat o odklad školní docházky, vyplní žádost DOC nebo PDF a dodá společně se žádostí o přijetí a zápisním listem. K tomu potřebuje doporučení příslušné poradny a dětského lékaře.

Vzhledem k tomu, že poradny jsou nyní mimo provoz, dodají tato doporučení dodatečně, až to dovolí situace.

Mgr. Ivana Kováčiková
Ředitelka školy

Zapisni list do 1.rocniku.pdf

Zapisni list do 1.rocniku.docx

Zadost zakonnych zastupcu o odklad 2020.pdf

Zadost zakonnych zastupcu o odklad 2020.docx

Zadost zakonnych zastupcu 2020.pdf

Zadost zakonnych zastupcu 2020.docx

Zadost o odklad pro pediatra.docx

Desatero pro rodice 2020.docx