Zájmové kroužky

Školní rok 2019/2020   (od  října 2019)
Název kroužku Vedoucí Den Hodina
       
Hra na flétnu  Zuzka Běhalová středa 12.15 - 13.00
       
Lyžařský výcvik
Pavel Patterman
Ivana Kováčiková
Alena Bouzková 
Zuzka Běhalová
 
(únor - březen)
 
Keramika Zuzka Míčková pondělí 13.00 – 14.00
       
       
Logopedie  Jana Paňáková 
středa
13.00 - 14.00 

Reedukace SPU

Vlasta Pavelková

úterý