Úspěšnost žáků přijatých na gymnázia

Školní rok Počet žáků 5. ročníku Počet přihlášených na víceletá gymnázia Počet přijatých na víceletá gymnázia
2015/2016 2 0 0
2016/2017 6  0  0
2017/2018 1  1
2018/2019 6 3 2
2019/2020 7 2

2

2020/2021 5 1 1